MENU

歌詞 - LYRICS

Go Home - PrettyXIX x Young H x KhoaWzzzy x Lil Wuyn

một bữa cơm gia đình, còn hơn cả ngàn vàng....
nơi có người chờ tao, họ yêu t hoàn toàn...
những người không đòi hỏi, chỉ mong t đàng hoàng...
không ik theo băng đảng ,mỗi ngày đều gang gang....


Go Home - PrettyXIX x Young H x KhoaWzzzy x Lil Wuyn - 歌詞 - LYRICS

một bữa cơm gia đình, còn hơn cả ngàn vàng....
nơi có người chờ tao, họ yêu t hoàn toàn...
những người không đòi hỏi, chỉ mong t đàng hoàng...
không ik theo băng đảng ,mỗi ngày đều gang gang....
không muốn thấy tay t ,mỗi ngày phải dính thêm mực....
sống ở sau song sắc, hay thêm 1 lổ trên ngực...
chỉ cần t bình an, họ nguyện chịu nổi cơ cực...
đưa bàn tay t nắm để t, kh ngã ra vực...
beby quên tên anh ik ,quên tên anh ik...
kiếm 1 tk tốt hơn, quên tên lưu manh ik.
anh kh đáng để nhớ... anh kh đáng để chờ...
anh không đáng để thanh xuân, trôi qua tốn thì giờ....
sẽ không tốn lời ca... a sẽ cố rời xa....
nỗi đau ở trong tim, không còn ở ngoài da....
vẫn sẽ tưởng tượng ra, ngày đc tha..
em vẫn ngồi trong xe, bài nhạc vẫn đc nghe....
lettt go home và hai ta về nhà

một bữa cơm gia đình, còn hơn cả ngàn vàng....




nơi có người chờ tao, họ yêu t hoàn toàn...
những người không đòi hỏi, chỉ mong t đàng hoàng...
không ik theo băng đảng ,mỗi ngày đều gang gang....
không muốn thấy tay t ,mỗi ngày phải dính thêm mực....
sống ở sau song sắc, hay thêm 1 lổ trên ngực...
chỉ cần t bình an, họ nguyện chịu nổi cơ cực...
đưa bàn tay t nắm để t, kh ngã ra vực...
beby quên tên anh ik ,quên tên anh ik...
kiếm 1 tk tốt hơn, quên tên lưu manh ik.
anh kh đáng để nhớ... anh kh đáng để chờ...
anh không đáng để thanh xuân, trôi qua tốn thì giờ....
sẽ không tốn lời ca... a sẽ cố rời xa....
nỗi đau ở trong tim, không còn ở ngoài da....
vẫn sẽ tưởng tượng ra, ngày đc tha..
em vẫn ngồi trong xe, bài nhạc vẫn đc nghe....
lettt go home và hai ta về nhà



More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira