MENU

Kill My Mind 「Текст」 - Български превод - Louis Tomlinson

You're a nightmare on the dance floor
And you hate me, and I want more
You're a total distraction
While I'm waiting for your reaction



TOP 1 България


Kill My Mind 「Текст」 - Louis Tomlinson

You're a nightmare on the dance floor
And you hate me, and I want more
You're a total distraction
While I'm waiting for your reaction

[Pre-Chorus]
The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"
I can ease the pain
Just a little taste, babe
And ya won't let go of your hold on me


[Chorus]
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now

[Verse 2]
Kept me living
From the last time
From a prison of a past life
On a mission just to feel like
When you kissed me for the last time, why?



[Pre-Chorus]
The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"
I can ease the pain
Just a little taste, babe
And ya won't let go of your hold on me

[Chorus]
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind


Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now

[Bridge]
Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill my
Kill my, kill my, kill my



[Chorus]
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now

[Outro]
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don't know what I'd do without you now


Kill My Mind 「Текст」 - Български превод - Louis Tomlinson



Ти си кошмар на дансинга
И ме мразиш, а аз искам още
Ти си пълно разсейване
Докато чакам реакцията ви

[Предварително Припев]
Дяволът в мозъка ми
Шепне името ми
Чувам го да казва: "А, а, а"
Мога да облекча болката
Само малко вкус, скъпа
И вие няма да оставите да се задържите за мен

[Припев]


Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега

[Стих 2]
Поддържа ме да живея
От последния път
От затвор от минал живот
На мисия просто да се чувствам така
Когато ме целуна за последен път, защо?


[Предварително Припев]
Дяволът в мозъка ми
Шепне името ми
Чувам го да казва: "А, а, а"
Мога да облекча болката
Само малко вкус, скъпа
И вие няма да оставите да се задържите за мен

[Припев]
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота


И не знам какво бих направил без теб сега
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега

[Мост]
Убий ми, убий моя, убий моя
Убий ми, убий моя, убий моя
Убий ми, убий моя, убий моя
Убий ми, убий моя, убий моя


[Припев]
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега

[Outro]
Убиваш съзнанието ми
Вдигнете тялото ми обратно към живота
И не знам какво бих направил без теб сега