MENU

On the Road 「Текст」 - Български превод - Post Malone

Cause they ain't ever seein' me fold under pressure
They ain't never, ever seen me fold, nah, never
Always keep one up on 'em 'cause I'm too clever
I would never, ever sell my soul, nah, neverTOP 1 България


On the Road 「Текст」 - Post Malone

Cause they ain't ever seein' me fold under pressure
They ain't never, ever seen me fold, nah, never
Always keep one up on 'em 'cause I'm too clever
I would never, ever sell my soul, nah, never
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time

[Verse 1: Post Malone]
Yeah, they bet I'ma fall
And I'm only 24, but, bitch, I been through it all
I got so many hits, can't remember them all


While I'm takin' a shit, look at the plaques on the wall
Y'all just sit back, won't you kick back
Keep on actin' like you did that, got no respect
For nobody who's just fake in life, ayy, ayy
You ain't really who you say you are
So pick up the pace, there ain't no slowin' me up
Get the fuck out my face, can you stop blowing me up?
'Cause one time is expensive, one mill a setlist
Bought a new car 'fore you woke up for breakfast, yeah

[Chorus: Post Malone]
'Cause they ain't ever seen me fold out of pressure
They ain't never, ever seen me fold, nah, never
Always keep one up on 'em 'cause I'm too clever


I would never, ever sell my soul, nah, never
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time

[Verse 2: Meek Mill]
Yeah, where you been? (Where you been?)
When it was time to do some work and put it in (Put it in)
I just be laughin' when I see 'em, look at them (Ha)
Leave when I lose and pop back up as soon as I win (Uh)
You ain't my day one and I know you not my friend
So I can't judge you when you do some phony shit and just pretend
Like you really down with me, because bein' loyal starts within


I seen that money overpower that love and turn it thin
But it ain't stop me, I just kept goin' up, took it on the chin
I wish every time they said I would fold, I'd make an M
Fuck around and be as rich as Jeff Bezos, say it again
Never lose, I go overtime on 'em, stay in that gym
Let's get it

[Chorus: Post Malone]
'Cause they ain't ever seein' me fold under pressure
They ain't never, ever seen me fold, nah, never
Always keep one up on 'em 'cause I'm too clever
I would never, ever sell my soul, nah, never
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time


'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time

[Verse 3: Lil Baby]
I'm tired of bein' tired
This my last shot, you can't be mad, at least I tried
We supposed to be grown, but yet you still acting childish
I can get on the jet alone, I don't need no extra baggage
This year turned into a savage, I got baguettes in my necklace
Driving fast and I won't crash it and I'm supposed to be sober
But some kind of way, I just keep getting older
It's gonna take more than some pressure to fold me
Tried as hard as I can, but at this point it's outta my hands
I ain't runnin' out of these bands for nothin' or no one


She say I'm a dog, but it takes one to know one
Been goin' hard, been by myself, I don't need no love

[Chorus: Post Malone]
'Cause they ain't ever seein' me fold under pressure
They ain't never, ever seen me fold, nah, never
Always keep one up on 'em 'cause I'm too clever
I would never, ever sell my soul, nah, never
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time
'Cause I been on the road, been on the road, I
Quit actin' like you been with me this whole time

[Outro: Post Malone]


Mm, oh, oh no
Mm, oh, oh no
On the road, oh


On the Road 「Текст」 - Български превод - Post Malone


Защото никога не ме виждат да се сгъвам под натиск
Те никога не са ме виждали как се сгъвам, не, никога
Винаги продължавайте да ги поддържате, защото съм прекалено умен
Никога, никога не бих продал душата си, не, никога
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престанете да се държите така, както сте били с мен през цялото това време
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време

[Стих 1: Пост Малоун]


Да, обзалагам се, че ще падна
И аз съм само на 24, но, кучко, преживях всичко
Имам толкова много хитове, не мога да ги помня всички
Докато пия глупости, погледнете плаките на стената
Просто седнете, няма ли да отвърнете
Продължавай да се държиш така, както си направил, нямаше уважение
За никой, който просто е фалшив в живота, ай, айй
Ти всъщност не си такъв, за когото казваш, че си
Така че вземете темпото, няма да ме забави
Махни ми лицето, можеш ли да спреш да ме взривиш?
Защото едно време е скъпо, един мелница е списък
Купих нова кола, преди да се събудиш за закуска, да

[Припев: Post Malone]


Защото никога не са ме виждали да се сгъвам от натиск
Те никога не са ме виждали как се сгъвам, не, никога
Винаги продължавайте да ги поддържате, защото съм прекалено умен
Никога, никога не бих продал душата си, не, никога
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време

[Стих 2: Меката мелница]
Да, къде си бил? (Къде беше?)
Когато беше време да свърша някаква работа и да я сложа (поставете я)
Просто се смея, когато ги видя, погледнете ги (Ха)
Напускайте, когато загубя и изскачам обратно, веднага щом спечеля (Uh)


Ти не си денят ми и знам, че не си мой приятел
Така че не мога да те съдя, когато правиш някакви фалшиви глупости и просто се преструваш
Както наистина сте с мен, защото отвътре започва да бъде лоялен
Видях, че парите надделяват над тази любов и я изтъняват
Но това не ме спира, просто продължавах, взех го на брадичката
Иска ми се всеки път, когато ми казаха, че ще сгъна, ще направя М
Чукай се и бъди толкова богат като Джеф Безос, кажи го отново
Никога не губете, ходя на тях извънредно време, оставам в този салон
Нека го вземем

[Припев: Post Malone]
Защото те никога не ме виждат да се сгъвам под натиск
Те никога не са ме виждали как се сгъвам, не, никога
Винаги продължавайте да ги поддържате, защото съм прекалено умен


Никога, никога не бих продал душата си, не, никога
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престанете да се държите така, както сте били с мен през цялото това време

[Стих 3: Lil Baby]
Омръзна ми да ставам уморен
Това е последният ми изстрел, не можеш да бъдеш луд, поне опитах
Предполагахме, че ще бъдем отгледани, но въпреки това вие все още се държите по детски
Мога да се кача на самолета, нямам нужда от допълнителен багаж
Тази година се превърна в дивачка, получих багети в колието си
Шофирам бързо и няма да го катастрофирам, а аз трябва да съм трезвен
Но по някакъв начин, аз просто остарявам


Ще ми отнеме повече от някакъв натиск, за да ме сгънат
Опитах толкова силно, колкото мога, но в този момент това ми е извън ръцете
Аз не бягам от тези групи за нищо или никой
Тя казва, че съм куче, но е необходимо да се знае
Станало ми е трудно, сама по себе си, нямам нужда от любов

[Припев: Post Malone]
Защото те никога не ме виждат да се сгъвам под натиск
Те никога не са ме виждали как се сгъвам, не, никога
Винаги продължавайте да ги поддържате, защото съм прекалено умен
Никога, никога не бих продал душата си, не, никога
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя
Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време
Защото съм бил на пътя, аз съм на пътя


Престани да се държиш така, както си бил с мен през цялото това време

[Outro: Post Malone]
Мм, о, о, не
Мм, о, о, не
На пътя, о