MENU

all the good girls go to hell 「Текст」 - Български превод - Billie Eilish

My Lucifer is lonely
Standing there, killing time
Can't commit to anything but a crime
Peter's on vacation, an open invitationTOP 1 България


all the good girls go to hell 「Текст」 - Billie Eilish

My Lucifer is lonely
Standing there, killing time
Can't commit to anything but a crime
Peter's on vacation, an open invitation
Animals, evidence
Pearly Gates look more like a picket fence
Once you get inside 'em
Got friends but can't invite them

[Pre-Chorus]
Hills burn in California
My turn to ignore ya
Don't say I didn't warn ya[Chorus]
All the good girls go to Hell
'Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven's out of sight
She'll want the Devil on her team

[Post-Chorus]
My Lucifer is lonely

[Verse 2]
Look at you needing me
You know I'm not your friend without some greenery


Walk in wearin' fetters
Peter should know better
Your cover up is caving in
Man is such a fool, why are we saving him?
Poisoning themselves now
Begging for our help, wow

[Pre-Chorus]
Hills burn in California
My turn to ignore ya
Don't say I didn't warn ya

[Chorus]
All the good girls go to Hell


'Cause even God herself has enemies
And once the water starts to rise
And Heaven's out of sight
She'll want the Devil on her team

[Post-Chorus]
My Lucifer is lonely
There's nothing left to save now
My god is gonna owe me
There's nothing left to save now

[Outro]
Haha!
I cannot do this snowflakeall the good girls go to hell 「Текст」 - Български превод - Billie Eilish


Моят Луцифер е самотен
Стоя там, убива време
Не може да извърши нищо освен престъпление
Петър е на почивка, открита покана
Животни, доказателства
Pearly Gates приличат повече на ограда за пикет
След като влезете вътре
Имам приятели, но не мога да ги поканя

[Предварително Припев]
В Калифорния горят хълмове
Моят ред е да игнорирам теб
Не казвайте, че не съм ви предупредил[Припев]
Всички добри момичета отиват в Ада
Защото дори самия Бог има врагове
И след като водата започне да се покачва
И Небето е извън полезрението
Тя ще иска Дявола в екипа си

[Пост-хор]
Моят Луцифер е самотен

[Стих 2]
Виж, че имаш нужда от мен
Знаеш, че не съм ти приятел без малко зеленина


Разходете се в износени окови
Петър трябва да знае по-добре
Вашият капак се запазва
Човек е такъв глупак, защо го спасяваме?
Отравят се сега
Моля за помощ, уау

[Предварително Припев]
В Калифорния горят хълмове
Моят ред е да игнорирам теб
Не казвайте, че не съм ви предупредил

[Припев]
Всички добри момичета отиват в Ада


Защото дори самия Бог има врагове
И след като водата започне да се покачва
И Небето е извън полезрението
Тя ще иска Дявола в екипа си

[Пост-хор]
Моят Луцифер е самотен
Сега няма какво да спасим
Моят бог ще ми дължи
Сега няма какво да спасим

[Outro]
Хаха!
Не мога да направя тази снежинка